Nezabavitelná částka 2019

Včera, tedy 7.1.2019, vláda ČR na svém zasedání neschválila zvýšení částky životního minima jednotlivce podle zákona o životním minimu (§2 NV č. 110/2006 Sb.). Částka tak stále zůstává platná od 1.1.2012 a činí 3 410 Kč. Na výši životního minima jednotlivce závisí nezabavitelná částka, které se používá při výpočtu exekucí ve mzdách a která nemůže být dlužníkovi sražena z měsíční mzdy.

Nezabavitelná částka se tedy skládá z částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu stanovených pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel (nařízení vlády č. 320/2018 Sb.), která od od 1.1.2019 činí 6 233 Kč.

Nezabavitelná částka pro rok 2019 je 9 643 Kč. (3 410 Kč + 6 233 Kč). 

Z tohoto základu se vypočte nezabavtelná částka na jednotlivce (2/3 základu) 6 428,67 Kč a nezabavitelná částka na vyživovanou osobou (1/4 z nezabavitelné částky jednotlivce) 1 607,17 Kč

Změna výše nezabavitelné částky je v aktualizaci programu Harmonik 2018 č.11.

Pokud jste již provedli uzávěrku mezd z prosince 2018 do ledna 2019 a máte zaměstnance s exekucemi, pak si nejdříve stáhněte aktualizaci č.11. V dalším kroku vraťte uzávěrku zpět z ledna 2019 do prosince 2018 a ihned proveďte znovu uzávěrku. Tím se v lednu 2019 již provedou výpočty exekucí s novou výší nezabavitelné částky.